Opakowania

Soki dostępne w opakowaniach typu bag-in-box
Istnieje możliwość zakupu soku wraz z kartonikiem wielokrotnego użytku lub w samych workach.

X