Środki UE

flag_yellow_low
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa owoców poprzez uruchomienie tłoczni do produkcji soku z owoców” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych , obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r.