Soki 100% tłoczone

Opakowania

Soki dostępne w opakowaniach typu bag-in-box

Istnieje możliwość zakupu soku wraz z kartonikiem wielokrotnego użytku lub w samych workach.

Karton jabłko 3L kolor ST

Karton jabłko 5L kolor ST

Karton uniwersalny 3/5L

X